Email:
info@gerards-loefen.nl
  Adres:
Hornerweg 2b - 6041 TJ Roermond
  Telefoon:
+31 (0) 475 – 69 11 48

Wie zijn wij ?
Gerards & Loefen is een regionaal accountants- en belastingadvieskantoor gevestigd te Roermond.
Gerards & Loefen staat voor vertrouwen.
Vertrouwen in eigen expertise en kunnen.
Maar ook voor het creëren van een sterke band met u als klant.
Gerards & Loefen hecht veel waarde aan de persoonlijke betrokkenheid bij haar cliënten.
De cliënt staat bij ons centraal.
Kortom, wij hanteren de slogan, "de klant is koning"

Beroepsorganisaties
Gerards & Loefen is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register van Belastingadviseurs (RB).
Onze diensten verlenen wij conform de gedragscodes van deze toonaangevende vakorganisaties en worden verricht vanuit een gedegen en actuele kennis van de regelgeving in ons vakgebied.

NBA -  Gerards & Loefen Roermond    RB -  Gerards & Loefen Roermond


Gerards & Loefen RoermondACCOUNTANCY

Op het gebied van accountancy richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:
Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
Samenstellen, beoordelen van prognoses
Begeleiden van financierings- en of investerings trajecten

Het uitvoeren van bijzondere onderzoeken, zoals:
Due diligence
Subsidies
Inbrengverklaringen
Bedrijfsvergelijking en bedrijfsanalyse


Meer over accountancy klik dan hier

Gerards & Loefen RoermondBELASTING ADVIES

Op het gebied van fiscaliteit richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:
Fiscale advisering op nationaal en internationaal gebied
Onderhandelen met de belastingdienst
Ondersteuning verlenen bij fiscale procedures

Fiscale aangiften zoals:
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Inkomstenbelasting
Erfbelasting

“Ook particulieren zijn van harte welkom met hun fiscale en financiële vragen”.

Meer over belasting advies klik dan hier
Gerards & Loefen RoermondADMINISTRATIE

Voor een goede bedrijfsvoering is juiste en tijdige informatievoorziening essentieel.
Uw administratie dient dan ook zodanig ingericht te zijn, dat u tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden.
De cijfers vormen de basis voor uw (strategische) beslissingen als ondernemer.

Gerards & Loefen begeleid u graag bij:

Inrichten van de administratieve organisatie
Voeren van de administratie
Assistentie bij (online) voeren van de administratie door de cliënt zelf

Tevens bestaat de mogelijkheid om de verzorging van de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden via ons kantoor.


Meer over adminitratie klik dan hier

LOONADMINISTRATIE

Wij helpen u graag met:
Het voeren van de loonadministratie
Het opstellen van (arbeids-)overeenkomsten
Het naleven van de cao
Meer over loonadminitratie klik dan hier
Gerards & Loefen RoermondOVERIG ADVIES / BEGELEIDING

Gerards & Loefen helpt en adviseert haar relaties tevens over de volgende onderwerpen:.

Advies inzake automatisering m.b.t. de financiële administratie
Begeleiden van starters
Managementbegeleiding en coaching
Financiële Planning
Begeleiding bij echtscheiding


Meer overig advies klik dan hier