Email:
info@gerards-loefen.nl
  Adres:
Hornerweg 2b - 6041 TJ Roermond
  Telefoon:
+31 (0) 475 – 69 11 48

Wie zijn wij ?
Gerards & Loefen is een regionaal accountants- en belastingadvieskantoor gevestigd te Roermond.
Gerards & Loefen staat voor vertrouwen.
Vertrouwen in eigen expertise en kunnen.
Maar ook voor het creëren van een sterke band met u als klant.
Gerards & Loefen hecht veel waarde aan de persoonlijke betrokkenheid bij haar cliënten.
De cliënt staat bij ons centraal.
Kortom, wij hanteren de slogan, "de klant is koning"

Beroepsorganisaties
Gerards & Loefen is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register van Belastingadviseurs (RB).
Onze diensten verlenen wij conform de gedragscodes van deze toonaangevende vakorganisaties en worden verricht vanuit een gedegen en actuele kennis van de regelgeving in ons vakgebied.

NBA -  Gerards & Loefen Roermond    RB -  Gerards & Loefen Roermond


Gerards & Loefen RoermondACCOUNTANCY

Het speerpunt van ons kantoor.
Gerards & Loefen beschikt over een team van accountants om voor uw onderneming de werkzaamheden op een kwalitatief hoog niveau voor u te verrichten met betrekking tot uw financiële zaken.

Op het gebied van accountancy richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:
Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen.
Samenstellen, beoordelen van prognoses.
Begeleiden van financierings- en of investerings trajekten

Het uitvoeren van bijzondere onderzoeken, zoals:
Due diligence.
Subsidies.
Inbrengverklaringen
Bedrijfsvergelijking en bedrijfsanalyse.


Meer over accountancy klik dan hier

Gerards & Loefen RoermondBELASTING ADVIES

Om u wegwijs te maken in de complexiteit van de belastingwetgeving, heeft Gerards & Loefen de beschikking over een op academisch niveau opererend fiscalist.
Hij is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs.
Vanwege de bij hem beschikbare kennis over de belastingwetgeving, die altijd up to date is, is hij in staat voor u de juiste koers te bepalen en zal hij ervoor zorgdragen dat u nooit meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk is.

Op het gebied van fiscaliteit richt de advisering en de ondersteuning zich onder andere op de volgende onderwerpen:
Fiscale advisering op nationaal en internationaal gebied.
Onderhandelen met de belastingdienst.
Ondersteuning verlenen bij fiscale procedures.

Fiscale aangiften zoals:
Vennootschapsbelasting.
Omzetbelasting.
Inkomstenbelasting.
Erfbelasting.


Meer over belasting advies klik dan hier
Gerards & Loefen RoermondADMINISTRATIE

Uw administratie is bij Gerards & Loefen in vertrouwelijke handen.
Voor een goede bedrijfsvoering is juiste en tijdige informatievoorziening essentieel.
Uw administratie dient dan ook zodanig ingericht te zijn, dat u tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden.
De cijfers vormen de basis voor uw (strategische) beslissingen als ondernemer.

Gerards & Loefen begeleid u graag bij:

Inrichten van de administratieve organisatie.
Voeren van de administratie.
Assistentie bij (online) voeren van de administratie door de cliënt zelf.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de verzorging van de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan ons kantoor.


Meer over adminitratie klik dan hier

LOONADMINISTRATIE

Door de frequente wijzigingen in de fiscale regelgeving, de sociale verzekeringen, loonbelasting, pensioen- en vutregelingen is het voor de ondernemer lastig om een gedegen loonadministratie te voeren.
Gerards & Loefen heeft de beschikking over de kennis en de middelen om voor u een gedegen loonadministratie te voeren

Wij helpen u graag met:
Het voeren van de loonadministratie..
Het opstellen van (arbeids-)overeenkomsten.
Het naleving van de cao.
Meer over loonadminitratie klik dan hier
Gerards & Loefen RoermondOVERIG ADVIES / BEGELEIDING

Gerards & Loefen helpt en adviseert haar relaties tevens over de volgende onderwerpen:.

Advies inzake automatisering m.b.t. de financiële administratie.
Begeleiden van starters.
Managementbegeleiding en coaching.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de verzorging van de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan ons kantoor.


Meer overig advies klik dan hier